Szanowni Państwo,

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Muzeum Miejskie Wrocławia, Oddział Muzeum Archeologiczne oraz Fundacja Archeolodzy.org organizujš w dniach 23-24 maja 2019 r., kolejne, XXI Śląskie Sympozjum Archeologiczne. W tym roku chcemy powrócić do pierwotnej koncepcji konferencji - prezentacji najnowszych badań i odkryć z terenu Śląska i ziem sąsiednich. Stąd tytuł tej edycji: Śląsk i ziemie ościenne w pradziejach, średniowieczu i czasach nowożytnych.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do prezetacji najnowszych osišgnięć: od wyników badań wykopaliskowych, poprzez opracowania o charakterze przyczynkarskim, skończywszy na studiach problemowych.

Prosimy Państwa o zgłaszanie propozycji referatów podsumowujących kilkuletnie projekty badawcze oraz duże kampanie wykopaliskowe (czas wystąpienia 20 min.). Prezentacja bieżących odkryć lub wąskich zagadnień możliwa jest jedynie w formie krótkich komunikatów (10 min.) lub posterów w formacie A1 (594×841 mm, układ pionowy). Zapraszamy również do uczestnictwa w sesji posterowej. W razie dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji wystąpień lub zaproponowania zmiany formy ich prezentacji (referat/komunikat/poster).

Ponieważ, jak w poprzednich latach, planujemy przygotowanie zbioru streszczeń, prosimy o wypełnienie i odesłanie (najpóźniej do 31 marca br.) załączonej karty zgłoszenia oraz krótkiego tekstu będącego syntezą wystąpienia (1,5 strony wydruku komputerowego, ok. 5000 znaków; przypisy bibliograficzne, do pięciu pozycji; opcjonalnie jedna rycina czarno-biała).

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres: ssyma2019@archeo.uni.wroc.pl.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania, służą natomiast informacją o bazie noclegowej we Wrocławiu.

W imieniu organizatorów,
Barbara Krukiewicz, sekretarz konferencji
Mirosław Masojć, przewodniczący komitetu organizacyjnegoProf. dr hab. Jerzy Piekalski
Dyrektor Instytutu Archeologii, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz
Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski


Prof. dr hab. Bogusław Gediga
Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr
Z-ca Dyrektora Muzeum Miejskiego Wrocławia

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Silesian University in Opava Faculty of Philosophy and Science in Opava

Dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Tomasz Płonka
Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Marcin Bohr
Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr
Przewodniczący komitetu organizacyjnego
Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski


Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Silesian University in Opava Faculty of Philosophy and Science in Opava

Barbara Krukiewicz
Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski

Marzena Cendrowska
Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski; Fundacja Archeolodzy.org

Marta Kopec
Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Paweł Madera
Muzeum Archeologiczne, Muzeum Miejskie Wrocławia

Maksym Mackiewicz
Fundacja Archeolodzy.org


INFORMACJE PRAKTYCZNE

Miejsce obrad:

Konferencja będzie się odbywać we wnętrzach Muzeum Miejskiego Wrocławia - Muzeum Archeologicznego, które mieści się w Arsenale Miejskim (ul. Cieszyńskiego 9).

Dojazd:

Arsenał Miejski znajduje w odległości ok. 10 min. pieszo od wrocławskiego Rynku, i ok. 30 min. pieszo od Dworca Głównego PKP.

Z okolic dworca bezpośrednio pod Muzeum Archeologiczne można dotrzeć tramwajem linii 15 (do przystanku Rynek). Możemy także zasugerować przejazd linią 8, 9 lub 11 do przystanku Hala Targowa i 10-minutowy spacer wzdłuż Odry i Uniwersytetu w kierunku Muzeum, bądź dojazd od drugiej strony linią 0P, 31 lub 32 do pl. Jana Pawła II oddalonego ok. 500 m od Arsenału. Polecamy aplikację JakDojade.pl, dostępną również w wersji mobilnej (punkt docelowy - Arsenał).

Bilety komunikacji miejskiej można kupić w automatach na niektórych przystankach, a także wewnątrz każdego autobusu i tramwaju (płatność tylko kartą). Bilet normalny na jeden przejazd lub 30 min. jazdy kosztuje 3 zł, a ulgowy połowę tej kwoty.

Wrocław jest dość dobrze skomunikowany połączeniami kolejowymi i autobusowymi z wieloma polskimi miastami. Wrocławski Dworzec Główny i Dworzec Autobusowy sąsiadują ze sobą.

Dla zmotoryzowanych - w pobliżu muzeum znajdują się miejsca postojowe (w ciągu dnia płatne).

Noclegi:

Organizatorzy nie zapewniają noclegów dla uczestników konferencji. Wrocław dysponuje szeroką ofertę miejsc noclegowych, w różnej cenie i standardzie. Odsyłamy Państwa do oferty dostępnej np. na Booking.com.

Posiłki:

W trakcie konferencji zapewniony będzie poczęstunek w czasie przerw kawowych. Czas przerwy obiadowej jest jednak czasem wolnym. Zachęcamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty lokali znajdujących się w pobliżu Muzeum i w obrębie Starego Miasta.

Pierwszego dnia konferencji, po zakończeniu obrad, zapraszamy uczestników na spotkanie towarzyskie.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia propozycji wystąpień prosimy nadsyłać do 31 marca 2019 r. wykorzystując wzór formularza zgłoszeniowego. Kwalifikacja zgłoszeń zostanie dokonana przez Komitet Naukowy konferencji do połowy kwietnia br.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 100 zł/os. (studenci oraz doktoranci 50 zł/os.). Opłaty można dokonać po akceptacji propozycji wystąpienia (do końca kwietnia br.).

Informacja o koncie (dla PLN):

Bank Santander 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538
Adres: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
W tytule przelewu proszę wpisać: ssyma2019, imię i nazwisko uczestnika

Zgłoszenia, jak i wszelkie inne pytania, prosimy kierować na naszą skrzynkę mailową konferencji: ssyma2019@archeo.uni.wroc.pl.

program konferencji

Program w pliku pdf (aktualizacja: 22.05.2019 r.)

PLAKAT KONFERENCJI

Kliknij aby pobrać większą wersję (JPG, 10 MB, 300 dpi dla formatu A3)


Organizatorzy